Okres przygotowawczy!

Okres przygotowawczy!

"ALBO TRENUJEMY NA 200%, ALBO WCALE!"

OKRES: 05.07.2016 – 23.08.2016

1.Treningi:

05.07

07.07

12.07

14.07

19.07

21.07

26.07

Tr

Si

Tr

Si

Te

Tni

Si

Te

Tni

Si

Tk

Twi

Tk

Sf

Twi

Si

Ts

Twi

Tk

Sf

28.07

02.08

04.08

09.08

11.09

16.08

18.08

Twi

Tk

Sf

Wt

Te

Si

Wt

Te

Go

Wt

Si

Ts

Wbt

Tk

Sf

Wbt

Si

Ts

Wbt

Go

Sf

Tr- trening regeneracyjny

Si- siła

Te- technika

Tk- taktyka

Tni- trening o niskiej intensywności

Sf- stałe fragmenty

Ts- trening strzelecki

Twi- trening o wyskokiej intesywności

Go- gra obronna

Wt- wytrzymałość tlenowa

Wbt- wytrzymałość beztlenowa

"ZAWODNIK KOMPLETNY TO TEN, KTÓRY POTRAFI GRAĆ W ATAKOWANIU I BRONIENIU"

2.Mecze kontrolne:

10.07 – Rozwój Warszawa

16/17.07 – w trakcie załatwiania

23.07 – SRT Halinów

30.07 – KS Blizne

03.08 – Guzovia Guzów 19.00

06.08 – Jedność Żabieniec

13/14.08 – w trakcie załatwienia

"TWOJA WIARA I NASTAWIENIE SĄ KLUCZEM DO SUKCESU"

3.Założenia okresu przygotowawczego

-nauka systemu gry- 4-4-2

-doskonalenie stałych fragmentów gry w obronie

-zgranie zespołu

-doskonalenie techniki użytkowej

-doskonalenie gry pressingiem

-doskonalenie przechodzenia z ataku do obrony i z obrony do ataku

"GRAMY TAK JAK TRENUJEMY, TRENUJEMY TAK JAK CHCEMY GRAĆ!"

Komentarze

Dodaj komentarz
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości